jueves, 30 de octubre de 2008

Pere Besso traduce a Hebe Solves


EL SEU NOM ÉS LA BLANCOR

Qui ha vist l'ocell blanc?
No té cap altre nom
que la blanca alegria de la seua llum a la sorra.
Tal vegada espera, alié a la nit,
diferent de la foscor, immòbil, però distint
de la platja quieta.

Tal vegada aguaita pel soroll de l'aigua
callat i commogut. Però no descansa.
Té el mòbil oblit de la sang calenta
davall de les ales.

Per ell l'aigua sent set salada.
I quan l'aleteig de les ales respon,
l'aigua, on l'ocell blanc afona el seu cos
pel temps escàs d'un núvol que passa, es torna blanca,
voladora, diferent, Sobretot, distinta de la nit.SU NOMBRE ES LA BLANCURA

¿Quién ha visto al pájaro blanco?
No tiene otro nombre
que la blanca alegría de su luz en la arena.
Tal vez espera, ajeno de la noche,
diferente de la oscuridad, inmóvil, pero distinto
de la playa quieta.

Tal vez acecha por el ruido del agua
callado y conmovido. Pero no descansa.
Tiene el móvil olvido de la sangre caliente
debajo de las alas.

Por él, el agua siente sed salada.
Y cuando el aleteo de las alas responde,
el agua, donde el pájaro blanco hunde su cuerpo
por apenas el tiempo de una nube que pasa, se vuelve blanca,
voladora, diferente. Sobre todo, distinta de la noche.


© Hebe Solves
Traducción al catalán Pere Bessó

lunes, 27 de octubre de 2008

Pere Bessó traduce a Víctor Hugo Tissera


MOMENTS

Perquè aprenem que de l'amor s'obté
la sega del fruit en abundor,
hi crec, i en els profetes que el nomenen.
Hi ha l'amor, que arriba i ens invadeix
amb el pudor de besos assajats,
per a restar en la tremolor de la innocència
i en la carn encesa que reclama.
Hi ha l'amor, que des de l'úter germina
concebut per l'acte diluvial amb què s'estima,
fins emergir amb plor d'arribada.
Hi ha l'amor, que creix i ens convoca
a perpetuar-nos amb els gens de la sang
fet llavor i nucli de presència.
Hi ha l'amor, que renaix de l'essència dels fills
com brot de llum i d'esperança
en les hores madures del sossec.
Hi ha l'amor, apaivagat i tendre
dels temps d'horts collits,
amb el llenguatge especial de la mirada
i la tèbia carícia de les mans.
I hi ha l'amor,
que des del solc obert i fecundat
deté els rellotges dels dies,
i ens regala l'amor dels qui estimem
com premi final d'haver estimat.MOMENTOS

Porque aprendemos que del amor se obtiene
la siega del fruto en abundancia
creo en él, y en los profetas que lo nombran.
Está el amor, que llega y nos invade
con el pudor de besos ensayados,
para quedarse en el temblor de la inocencia
y en la carne encendida que reclama.
Está el amor, que desde el útero germina
concebido por el acto diluvial con que se ama,
hasta emerger con llanto de llegada.
Está el amor, que crece y nos convoca
a perpetuarnos con los genes de la sangre
hecho semilla y núcleo de presencia.
Está el amor, que renace de la esencia de los hijos
como brote de luz y de esperanza
en las horas maduras del sosiego.
Está el amor, apaciguado y tierno
de los tiempos de huertos cosechados,
con el lenguaje especial de la mirada
y la tibia caricia de las manos.
Y está el amor,
que desde el surco abierto y fecundado
detiene los relojes de los días,
y nos regala el amor de los que amamos
como premio final, de haber amado.

© Víctor Hugo Tissera
Traducción al catalán Pere Bessó

domingo, 19 de octubre de 2008

Pere Besso traduce a Alicia Márquez


"Llaman a la puerta
..... pero los golpes suenan al revés
..... como si alguien golpeara desde dentro"
.................... Roberto JuarrozI és el tren,
el fantasmal, l'agònic, l'esbudellat tren dels cartroners.
Dels ningú.
Dels sense res.
Dels grisos.
Dels qui paguen el seu bitllet dia a dia
per arrossegar la misèria diària.

Passa el tren urgent per l'estació.
La gent ràpidament es converteix en una sola esquena.
No m'hi veig. No existeix.
On va el tren? On amb les seues finestres enreixades
per on albiren cares fosques
d'ulls foscos, de mans fosques (la pobresa tiny)
que miren la gran esquena dels qui ignoren.

On va?
A Auschwitz?
A un gran femater en què deixen l'ànima?

On anem, nosaltres?
On anem?
"Llaman a la puerta
.....pero los golpes suenan al revés
.....como si alguien golpeara desde adentro"
...............Roberto Juarroz


Y es el tren.
El fantasmal, el agónico, el destripado tren de los cartoneros.
De los nadie.
De los sin nada.
De los grises.
De los sin importancia.
De los que pagan su boleto día a día
para acarrear la miseria diaria.

Pasa el tren urgente por la estación.
La gente, rápidamente se convierte en una sola espalda.
No veo. No existe.
¿Adónde va el tren?
Adónde con sus ventanas enrejadas
por las que asoman oscuras caras
de oscuros ojos, de oscuras manos (la pobreza tiñe)
que miran la gran espalda de los que ignoran.

¿Adónde va?
¿A Auschwitz?
¿Adónde va?
¿A un gran basural en el que dejan el alma?

¿Adónde vamos nosotros?
¿Adónde vamos?

© Alicia Márquez
Traducción al catalán Pere Bessó

viernes, 17 de octubre de 2008

Pere Bessó traduce a Beatriz Schaefer PeñaAQUELL BESLLUM

Ja no es veuen els peixos
bregant amb l'aigua.
On restà la transparència
i els seus dorsos?
En quina fosca contesa
perderen les escates,
el recamat símbol?


AQUEL VISLUMBRE

Ya no se ven los peces
lidiando con el agua.
¿Dónde quedó la transparencia
y sus espadas?
¿En qué contienda oscura
perdieron las escamas,
el recamado símbolo?

© Beatriz Schaefer Peña
Traducción al catalán Pere Bessó

jueves, 16 de octubre de 2008

Pere Besso traduce a Héctor Miguel Ángeli


LA PERLA

Com una perla incinerada
en el camp del gust,
abjecta d'il·lusió,
no massacrada,
sinó dissolta
en les seues fràgils cendres,
així,
el meu darrer dia en la nit
gosa reflectir-me,
així,
com una perla marcida
en l'oceà
devorada després,
però esplendida abans,
abans, molt abans
de brindar-me vida.LA PERLA

Como una perla incinerada
en el campo del gusto,
abyecta de ilusión,
no masacrada,
sino disuelta
en sus frágiles cenizas,
así,
mi ultimo día en la noche
se atreve a reflejarme,
así,
como una perla marchita
en el océano
devorada después,
pero esplendida antes,
antes, mucho antes
de brindarme vida.

© Héctor Miguel Ángeli
Traducción al catalán Pere Bessó

martes, 14 de octubre de 2008

Pere Besso traduce a Alicia Borgogno


SENSE LES TEUES TRACES

…I els meus passos es fan lents
quan descobreixen la teua absència.
El començ es torna final.
Una teranyina de records
es desensopeix.
Vol en un desert
rovellat de somnis.
Esbossos d'aleteigs,
cels amarrats,
carasses onejants,
s'esvaneixen
com el darrer vestigi
d'antany.
Cavalque entre preguntes,
esqueixe respostes
en una immensitat
que no et conté.
…I els meus passos es fan lents
quan descobreixen la teua absència.
Em despertares a la vida,
hui, que quedí sense les teues traces,
em retornares a les pedres.SIN TUS HUELLAS

…Y mis pasos se hacen lentos
cuando descubren tu ausencia.
El comienzo se vuelve final.
Una telaraña de recuerdos
se despereza.
Vuelo en un desierto
herrumbrado de sueños.
Bosquejos de aleteos,
cielos amarrados,
muecas ondulantes,
se desvanecen
como el último vestigio
de otro tiempo.
Cabalgo entre preguntas,
desgajo respuestas
en una inmensidad
que no te tiene.
…Y mis pasos se hacen lentos
cuando descubren tu ausencia.
Me despertaste a la vida,
hoy, que quedé sin tus huellas,
me regresaste a las piedras.

©Alicia Borgogno
Traducción al catalán Pere Bessó


viernes, 10 de octubre de 2008

Pere Bessó traduce a Julia Del Prado


Trot anyenc

Trot anyenc
A la vora d’aqueixa aurora
ombres
de oïda sorda
ombres
d’història folla.
El meu telèfon
sona
el veig ací en la meua vella
tauleta de nit.
Està trist
sona
i no responc.Trote añejo

Trote añejo
al borde de esa aurora
sombras
de oído sordo
sombras
de historia loca.
Mi teléfono
suena
lo veo ahí en mi vieja
mesa de noche.
Está triste
suena
y no respondo.

© Julia del Prado
Traducción al catalán Pere bessó

jueves, 9 de octubre de 2008

Poema de Victoria Pueyrredon (Homenaje por su fallecimiento)Soledat

És cansament de la vida i fàstic
de les frases, els gestos i de tot,
és evocar un rostre, tret a tret,
recordant un instant, d'alguna manera...

Sentir que allò que dol a ningú no importa,
riure i de riure estar cansada
gemecar a cau d'orella trobant-se sola,
voler entretindre's...i no fer brot...

És dur un amor en el record,
i viure'l en amargues llunyanies,
passar les hores llargues davant d'un mort
i sentir que mai no passa el dia...

Veure arribar aterrida les hores llargues
i sentir el silenci d'un buit,
tindre por de l'hora foscant
tancar els ulls ...i tremolar de fred...

Soledad

Es cansancio de la vida y hartazgo
de las frases, los gestos y de todo,
es evocar un rostro, rasgo a rasgo,
recordando un momento,de algún modo...

Sentir que lo que duele a nadie importa,
reír y de reír estar cansada
gemir en voz muy baja estando sola,
querer entretenerse...y no hacer nada...

Es llevar un amor en el recuerdo,
evivirlo en amargas lejanía,
pasar las horas largas frente a un muerto
y sentir que no acaba nunca el día...

Ver llegar con terror las horas largas
y sentir el silencio de un vacío,
temerle a la caída de la tarde
cerrar los ojos ...y temblar de frío...

Poema de Victoria Pueyrredon
Traducción al catalán Pere Bessó

martes, 7 de octubre de 2008

Pere Bessó traduce a Jorge Boccanera


MONÒLEG DEL NECI

Qui escriu? La fam. La voracitat esgarrapa,
agita un esperpent amb els ulls buits. No hi ha lletra,
hi ha dentegada. Allò que repussa i mossega.
Feroç el fet d'escriure: cada tecla un monyó, clau
que ratlla la cuixa del silenci.
Qui respon? Una veu rovellada. Punta
d'un cor esdentegat que va acaçant la seua presa
respirant preguntes.

Això es menja. Golosia del buit.
MONÓLOGO DEL NECIO

¿Quién escribe? El hambre. La voracidad escarba,
agita un esperpento con los ojos vacíos. No hay letra,
hay dentellada. Lo que repuja y muerde.
Feroz el escribir: cada tecla un muñón, clavo
que raya el muslo del silencio.
¿Quién responde? Una voz corroída. Punta
de un corazón mellado que va sobre su presa
respirando preguntas.

Eso se come. Gula del vacío.

© Jorge Boccanera
Traducción al catalán Pere Bessó

viernes, 3 de octubre de 2008

Pere Bessó traduce a Yadi HenaoEls forrellats del vent estan segellats i les finestres amortallen el cor. Un poeta fosc és benedicció d'alta blasfèmia.
Grata el silenci amb guix de follia.
Alguna cosa no es descomposa, fragmenta, part en dos la nit
de la mort. Algú mastega la nit. Allò que resta de déu
com engruna de fe embalsamada.Los cerrojos del viento están sellados y las ventanas amortajan el corazón. Un poeta oscuro es bendición de alta blasfemia.
Rasguña al silencio con tiza de locura.
Algo no se descompone, fragmenta, parte en dos la noche
de la muerte. Alguien mastica la noche. Lo que queda de dios
como migaja de fe embalsamada.


® Yadi Henao
Traducción al catalán Pere Bessó

jueves, 2 de octubre de 2008

Pere Bessó Traduce a Amadeo GravinoLeonor

Era petita,
prima,
trista:
era una papallona.
Leonor

Era pequeña,
delgada,
triste:
era una mariposa.


© Amadeo Gravino
Traducción al catalán Pere Bessó