miércoles, 16 de febrero de 2011

Pere Bessó traduce a Irene Gruss


LA CASA ESTÀ QUIETA

La casa està quieta.
Tanmateix l'aigua que baixa
d'algun canó trencat, obstinat,
acusa aqueixa pau
i la desment.
Només l'aigua que baixa
és prou per a saber que no hi ha silenci,
la quietud no és possible.LA CASA ESTA QUIETA


La casa está quieta.
Sin embargo el agua que baja
de algún caño roto, obstinado,
acusa esa paz
y la desmiente.
Sólo el agua que baja
basta para saber que no hay silencio,
la quietud no es posible.

© Irene Gruss
Traducción al catalán Pere Bessó

Pere Bessó traduce a Mónica Angelino


Òvuls errants
Groc
el seu cos de dol
en la cornisa
el meu ovari
plora
únic.Óvulos errantes
Amarillo
su cuerpo luto
en la cornisa
mi ovario
llora
único.

© Mónica Angelino
Traducción al catalán Pere Bessó

viernes, 11 de febrero de 2011

Pere Bessó traduce a Jorge Boccanera


SORTS

Atzar no és llançar una moneda a l'aire.
Ni tan sols esperar el cara o creu...
Atzar és atrapar la moneda en l'aire
.............. i fugir sense deixar cap empremta.


SUERTES

Azar no es arrojar una moneda al aire.
Ni siquiera esperar el cara o cruz..
Azar es atrapar la moneda en el aire
.............. y huir sin dejar rastro.


© Jorge Boccanera
Traducción al catalán Pere Bessó
Foto: Gustavo Tisocco