jueves, 29 de enero de 2009

Pere Besso traduce a Marion Berguenfeld


EVA

en la carn perfecta de l’amor
una ombra

tin-me sempre així

vull creuar la mort
mossegant
el teu cor de llopEVA

en la carne perfecta del amor
una sombra

teneme siempre así

quiero cruzar la muerte
mordiendo
tu corazón de lobo

© Marion Berguenfeld
Traducción al catalán Pere Bessó

martes, 13 de enero de 2009

Pere Besso traduce a Antonio Cristobal Pourrere


PER DARRERE DEL SO DE LA GUERRA...

Un desert, potser invulnerable,
habitat per grans de silenci
i oasis de paciència,
desconsol.
Immòbil aparent
sense remors de temps,
esgarrifa la seua existència,
l'allunya,
amb raneres velles.
Alié, inhabitable,
rei de la soledat
que fou mar, que fou gel.
Que s'acaramullà de veus
i de passos estranys,
hui..., es buida d'absència.
L'amor..., l'amor dels hòmens
ha esdevingut por.POR DETRÁS DEL SONIDO DE LA GUERRA...

Un desierto, acaso invulnerable,
habitado por granos de silencio
y oasis de paciencia,
desconsuelo.
Inmóvil aparente
sin rumores de tiempo,
desgarra su existencia,
la aleja,
con estertores viejos.
Ajeno, inhabitable,
rey de la soledad
que fue mar, que fue hielo.
Que se colmó de voces
y de pasos extraños,
hoy..., se vacía de ausencia.
El amor..., el amor de los hombres
se ha transformado en miedo.

© Antonio Cristóbal Pourrere
Traducción al catalán Pere Bessó

domingo, 11 de enero de 2009

Pere Besso traduce a Marta Cwielonghui m'abandoní

a l'hora que hi ha un forat entre el sol
i la nit
on tot sembla perdut

il·luminat de buit

bailí aqueixa música que
ningú no escolta
em siuxiuegí salzes, àlbers
i un pi
que xiula
tot anunciant mort
hoy me abandoné

a la hora que hay un agujero entre el sol
y la noche
donde todo parece perdido

iluminado de vacío

bailé esa música que
nadie escucha
me susurre sauces, álamos
y un pino
que silba
anunciando muerte

© Marta Cwielong
Traducción al catalán Pere Bessó
Foto: Gustavo Tisocco

viernes, 9 de enero de 2009

Pere Besso traduce a Marita RagozzaEL ZERO I LA LLUM

No basta tota l'aritmètica
per a encendre un zero només.

Però tampoc no abasta la mirada
per a ajuntar ulls enlluernats
amb el zero que enllumena
la llum d'alguns somnis.

Tal volta tota la llum
siga ajuntar només un zero:
la mirada i el seu mateix somni.

Tanmateix
per a ajuntar els somnis
és menester llevar la llum.EL CERO Y LA LUZ

No basta toda la aritmética
para encender un solo cero.

Pero tampoco alcanza la mirada
para unir ojos encandilados
con el cero que alumbra
la luz de algunos sueños.

Quizás toda la luz
sea unir un solo cero:
la mirada y su propio sueño.

Sin embargo
para unir los sueños
hay que apagar la luz.


© Marita Ragozza
Traducción al Catalán Pere Bessó

lunes, 5 de enero de 2009

Pere Besso traduce a Elisabet Cincotta


DES DE

des de la finestra
fosqueja....... la lluna
esquinçada brinda el seu feix

els meus ulls ........ gotes de rosada
DESDE

desde la ventana
anochece ...... la luna
rasgada brinda su haz

mis ojos......... gotas de rocío

© Elisabet Cincotta
Traducción al catalán Pere Bessó

domingo, 4 de enero de 2009

Pere Besso traduce a Carlos Kuraiem


Ja els diguí allò que pensava
ara vull trobar-me amb la nit
amb les estrelles més altes
que miren cap a terra
com les margarides
Ya les dije lo que pensaba
ahora quiero encontrarme
con la noche
con las estrellas más altas
que miran de cara al suelo
como las margaritas

© Carlos Kuraiem
Traducción al catalán Pere Bessó