martes, 28 de septiembre de 2010

Pere Bessó traduce a Rosa Lía Cuello


DOLOR

Sagna el silenci de la vesprada
damunt d’un perfil de fotos velles
la mà del no-res
em recull en les seues entranyes
per a bressolar el dolor que ha renascut.
La mentida es cobreix amb un mantell
de tuls de colors
i de la seua armadura pengen llàgrimes ressequides
mentre un adéu no consumat
es filtra per les esquerdes del record
per tal d’asclar el temps.
DOLOR

Sangra el silencio de la tarde
sobre un perfil de fotos viejas
la mano de la nada
me recoge en sus entrañas
para acunar el dolor que ha renacido.
La mentira se cubre con un manto
de tules de colores
y de su armazón cuelgan lágrimas resecas
mientras un adiós no consumado
se filtra por las grietas del recuerdo
para astillar el tiempo.


© Rosa Lía Cuello
Traducción al catalán Pere Bessó

domingo, 26 de septiembre de 2010

Pere Bessó traduce a Irene Gruss


genets de l'apocalipsi

No hi ha lloc per a la fugida, àngel
del desig.
Ells, que diuen que són fantasmes,
continuen fent mala art,
influeixen, ho fan bé,
destorben la fugida, àngel
del desig. Em corrompen.
On me n'anara, el sol o la pluja
m'acaçarien com un testimoni;
On em quedara,
ells,
que diuen que són fantasmes,
lliurarien cartes anònimes, desapassionades
o on la passió
ocupa un lloc antic, de pacotilla.
Ara, diuen,
el cel s'esquerda tant com
el terra,
la gent llig llibres tràgics,
somia amb planures que semblen deserts.
Ara, diuen, tot s'ha acabat.
I jo volia un lloc,
un toc
d'infantesa,
una frase vertadera.jinetes del apocalipsis

No hay lugar para la huida, ángel
del deseo.
Ellos, que dicen que son fantasmas,
siguen haciendo malas artes,
influyen, lo hacen bien,
estorban la huida, ángel
del deseo. Me corrompen.
Adonde fuera, el sol o la lluvia
me perseguirían como un testigo;
adonde me quedara,
ellos,
que dicen que son fantasmas,
mandarían cartas anónimas, desapasionadas
o donde la pasión
ocupa un lugar antiguo, de pacotilla.
Ahora, dicen,
el cielo se resquebraja tanto como
el suelo,
la gente lee libros trágicos,
sueña con llanuras que parecen desiertos.
Ahora, dicen, todo ha terminado.
Y yo quería un lugar,
un toque
de infancia,
una frase verdadera.


© Irene Gruss
Traducción al catalán Pere Bessó

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Pere Bessó traduce a María Montserrat Bertrán


El seguici

Es val oscil·lar
mentre cauen estrelles damunt dels muscles.

S’insinua,
........... resisteix,
................... colpeja.
Colpeja amb el poema
allò pervers
allò salvatge de sí mateix.

Una estrella és destriada
i li naix
del somni
............ (la seua certesa).


El cortejo


Vale oscilar
mientras caen estrellas sobre los hombros.

Se insinúa,
........... resiste,
................... golpea.
Golpea con el poema
lo perverso
lo salvaje de sí mismo.

Una estrella es elegida
y le nace
del sueño
............ (su certeza).


© María Montserrat Bertrán

Traducción al catalán Pere Bessó