miércoles, 15 de diciembre de 2010

Pere Bessó traduce a David Rosales


En obrir els seus braços, era la meua creu,
ara clave amb rovell
que travessa aquest cor,

toca la meua ferida
vesse aurores pels meus estigmes
..........creu-m'ho,
encara respire,

és la meua penitència
el combat diari.
Al abrir sus brazos, era mi cruz,

ahora clavo con herrumbre
que atraviesa este corazón,

toca mi herida
derramo auroras por mis estigmas
.......... créelo,
aún respiro,

es mi penitencia
el diario combate.

© David Rosales
Traducción al catalán Pere Bessó

martes, 7 de diciembre de 2010

Pere Bessó traduce a Silvia Loustauocàs fruit d'un perol
......................... ple d'orquídies i penes
closques seques d'avellanes
......................... i cristall badat
em perd al sender de la paraula
a la recerca de la lluerna
.....................................que s'apagà.ocaso fruto de un caldero
......................... lleno de orquideas y penas
cáscaras secas de avellanas
............................ y cristal quebrado
me pierdo en el sendero de la palabra
en búsqueda de la luciérnaga
..................................... que se apagó.

© Silvia Loustau
Traducción al catalán Pere Bessó