sábado, 27 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Stella Maris Vence


aquesta viatgera necessitat
sempre al marge
en camins que arriben a la vora de no sé quina part

potser hi haurà moltes llunes en aquesta boca insadollable
la recerca és un paradís que sempre és a l’altre costat

algú apagà el cresol
no dec despertar els fantasmes paralitzen les cames
aquesta sendera nit amunt guarda els secrets d’un mar fosc

el soroll que colpeja les pestanyes
és la benedicció d’un àngel trist
que empenta
dec arribar a aqueix contacte amb la immensitat
encalçada per la por

l’insomni
i aqueixa sentor a llunyania
ací
en la nuesa del meu cos
esta viajera necesidad
siempre al márgen
en caminos que llegan a la orilla de no se qué parte

quizás haya muchas lunas en esta boca insaciable
la búsqueda es un paraíso que siempre está del otro lado

alguién apagó el candil
no debo despertar a los fantasmas paralizan las piernas
este sendero noche arriba guarda los secretos de un mar oscuro

el ruido que golpea las pestañas
es la bendición de un ángel triste
que empuja
debo llegar a ese contacto con la inmensidad
acosada por el miedo

el imsomnio
y ese olor a lejanía
acá
en la desnudez de mi cuerpo

© Stella Maris Vence
Traducción al catalán Pere Bessó

martes, 23 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Julio Carabelli


MALGRAT TOT

L'escriptor sap
que ell i tot allò que hi envolta
es perdrà
engolit pel mar amenaçant.
Aleshores
assegut damunt de la bassa moribunda
pren la seua sang
i comença a escriure.A pesar de todo

El escritor sabe
que él y todo lo que lo rodea
se perderá
tragado por el mar amenazante.
Entonces
sentado sobre la balsa moribunda
toma su sangre
y empieza a escribir.

© Julio Carabelli
Traducción al catalán Pere Bessó

martes, 16 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Martín Jiménez Guerra


ENDERROC

Cauen, cauen, cauen.
Aqueixes gotes no cessen la seua anada cap al buit.
Persisteixen. Cavalquen la memòria.
Desenterren allò fondo. Perduren.
No saben morir. Els dol l'esperança.
Es deixen caure i cauen.
Retorcen la mirada. Es llastimen.
Perden i insisteixen de bell nou.
Cauen, cauen, cauen
i de seguida
cada llàgrima mastega trossos de vida
records del cor resquills
de la ferida trossets de mi
i no detenen la seua caiguda.


Derrumbe

Caen, caen, caen.
Esas gotas no cesan su andar hacía el vacío.
Persisten. Cabalgan la memoria.
Desentierran lo hondo. Perduran.
No saben morir. Les duele la esperanza.
Se dejan caer y caen.
Retuercen la mirada. Lastiman.
Pierden e insisten otra vez.
Caen, caen, caen
y de a poco
cada lágrima mastica trozos de vida
recuerdos del corazón esquirlas
de la herida pedacitos de mí
y no detienen su caída.


© Martín Jiménez Guerra
Traducción al catalán Pere Bessó

domingo, 14 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Juan Lucas Pantaleón Andrín


embruix

t'ensume/ et busque/ t'invente
t'agafe del coll/ a espai
t'acaricie
perquè t'acostumes/
et distrac et bese et mossegue
en la humitat de la nit/

iquantestrenyelcoll….pufff...!!

no hi ha res/ res no restaembrujo

te olfateo/ te busco/ te invento
te tomo del cuello/ despacio
te acaricio
para que te acostumbres/
te distraigo te beso te muerdo
en la humedad de la noche/

ycuandoteapretoelcuello….pufff...!!

no hay nada/ no queda nada


© Juan Lucas Pantaleón Andrín
Traducción al catalán Pere Bessó

miércoles, 10 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Máximo Ballester


Arbre

Han podat l’arbre
del meu carrer.

Està despullat, el pobre,
i fa fred.

No hi haurà una bona veïna
que li teixesca un matinet?Árbol

Han podado el árbol
de mi calle.

Está desnudo, el pobre,
y hace frío.

¿No habrá una buena vecina
que le teja una mañanita?


© Máximo Ballester
Traducción al catalán Pere Bessó

viernes, 5 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Mónica Angelino


No!

No és igual
blau
o verd
un fa
que un re
ni
aquesta
obsessió
a les meues
oïdes
de fantasma
boja
aquesta
festa
on
tot
és
una festa
però jo
ja no hi era.


¡No!

No da lo mismo
azul
o verde
un fa
que un re
ni
esta
obsesión
en mis
oídos
de fantasma
loca
esta
fiesta
donde
todo
es
una fiesta
pero yo
ya no estaba.


© Mónica Angelino

Traducción al catalán Pere Bessó

miércoles, 3 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Hugo MujicaNAIX EL DIA

Naix el dia,
la claror en què tot
es mostra,
allò que cap a ella brota
.................. i allò que la seua mateixa llum mustiga.

Tot nàixer demana nuesa,
................ com la demana l’amor,
...........................com la regala la mort.


NACE EL DÍA

Nace el día,
la claridad en la que todo
se muestra,
lo que hacia ella brota
.................. y lo que su misma luz marchita.

Todo nacer pide desnudez,
................ como la pide el amor,
........................... como la regala la muerte.


© Hugo Mujica
Traducción al catalán Pere Bessó