martes, 16 de marzo de 2010

Pere Bessó traduce a Martín Jiménez Guerra


ENDERROC

Cauen, cauen, cauen.
Aqueixes gotes no cessen la seua anada cap al buit.
Persisteixen. Cavalquen la memòria.
Desenterren allò fondo. Perduren.
No saben morir. Els dol l'esperança.
Es deixen caure i cauen.
Retorcen la mirada. Es llastimen.
Perden i insisteixen de bell nou.
Cauen, cauen, cauen
i de seguida
cada llàgrima mastega trossos de vida
records del cor resquills
de la ferida trossets de mi
i no detenen la seua caiguda.


Derrumbe

Caen, caen, caen.
Esas gotas no cesan su andar hacía el vacío.
Persisten. Cabalgan la memoria.
Desentierran lo hondo. Perduran.
No saben morir. Les duele la esperanza.
Se dejan caer y caen.
Retuercen la mirada. Lastiman.
Pierden e insisten otra vez.
Caen, caen, caen
y de a poco
cada lágrima mastica trozos de vida
recuerdos del corazón esquirlas
de la herida pedacitos de mí
y no detienen su caída.


© Martín Jiménez Guerra
Traducción al catalán Pere Bessó

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal